Dofinansowanie

WSPARCIE UE - Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na budowę biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. Zazwyczaj takie dofinansowania organizowane są przez urzędy gmin, które pozyskują środki na realizacje projektów z Unii Europejskiej, między innymi z Funduszu Spójności. Czasem pozyskują fundusze z innych źródeł własnych lub kredytów.

czytaj więcej

Przydomowe oczyszczalnie BIOTIC

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków BIOTIC przeznaczone do oczyszczania ścieków bytowo gospodarczych w technologii długotrwałej aktywacji  niskoobciążonego osadu czynnego.

Zalety oczyszczalni:

Zasada działania

Oczyszczalnie ścieków Biotic działają na zasadzie metody osadu czynnego. Metoda ta polega na wykorzystywaniu przez mikroorganizmy tlenowe zawartych w ściekach zanieczyszczeń do własnych procesów życiowych usuwając je tym samym. Dzięki wyposażaniu oczyszczalni w system recyrkulacji, pozwala na zabezpieczenie  przed nagłym przeciążeniem oraz umożliwia zoptymalizowanie procesu oczyszczania. Szereg badań potwierdza iż szczelna konstrukcja oraz zastosowane technologie uniemożliwiają przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Procesy zachodzą  w szczelnych zbiornikach, a na zewnątrz odprowadzane są już oczyszczone ścieki.

Dane techniczne

TYP OCZYSZCZALNI

WYDAJNOŚĆ

ILOŚĆ OSÓB

MOC ZAINSTALOWANIA (W)

BIOTIC 6      

0,9 m³/d

3 – 6*

80

BIOTIC 10     

1,50 m³/d

6 – 10*

100    

BIOTIC 15

2,25 m³/d

10 – 15*

120   

BIOTIC 20

3,00 m³/d

15 – 20*

200   

BIOTIC 30

4,5  m³/d

20 – 30*

200

BIOTIC 40

6,0 m³/d

30 – 40*

250

Stopień redukcji zanieczyszczeń

Charakterystyka oczyszczalni BIOTIC