tel. +48 733 849 749

[email protected]

al. Jana Pawła 28, 43-100 Tychy

 

 

Dofinansowanie

WSPARCIE UE - Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na budowę biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. Zazwyczaj takie dofinansowania organizowane są przez urzędy gmin, które pozyskują środki na realizacje projektów z Unii Europejskiej, między innymi z Funduszu Spójności. Czasem pozyskują fundusze z innych źródeł własnych lub kredytów.

czytaj więcej

Aktualności

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki nieczystościami płynnymi

Każda gmina musi skontrolować wszystkie nieruchomości niepodłączone do sieci kanalizacyjnej. Są na to 2 lata od wejścia w życie nowych przepisów w sierpniu 2022 roku. Według zbadanych przez NIK dokumentacji aż 77,4 proc. takich nieruchomości nie miało umów na wywóz nieczystości 10,5 mln mieszkańców Polski nie jest podłączonych do systemu kanalizacyjnego. Jak podają raporty, od 80 do 93 proc. powstających w ich domach ścieków może trafiać do środowiska.Po nowelizacji przepisów Prawa Wodnego i innych ustaw gminy zaczynają przeprowadzać kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni. Muszą jednak zacząć od zaniedbanej przez lata ewidencji.  W 2024 roku samorządy będą musiały złożyć pierwsze sprawozdania (dotyczące okresu od stycznia 2023 roku) do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Za zaniedbania grożą im kary do 50 tys. zł.

I teraz pytania do Ciebie WŁAŚCIELU:

Nasza firma zajmuje się:

Jesteś zainteresowany – dzwoń.

Kontakt znajdziesz w zakładce Kontakt.


 

Certyfikat autoryzowanego dystrybutora produktów HABA

Otrzymaliśmy Certyfikat autoryzowanego dystrybutora produktów HABA – jest to kolejne potwierdzenie rozwoju kompetencji oraz potwierdzenie dla właściwego kierunku rozwoju, realizowanego przez naszą firmę. Dzięki uzyskanemu statusowi Firmy godnej polecenia, nasi klienci mogą liczyć na dodatkowe korzyści przy współpracy z nami.


 

Modernizacja niedziałającej oczyszczalni drenażowej na biologiczną, bezzapachową oczyszczalnię BIO EASY FLOW 

www.youtube.com/watch

 


 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W 2023 ROKU W RAMACH PROGRAMU „Przydomowa oczyszczalnia”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na realizację zadań polegających na zakupie i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie więcej niż 7,5 m3/d w ramach PROGRAMU Przydomowa oczyszczalnia. 

Więcej  informacji pod linkiem: www.wfosigw.katowice.pl/program-pilotazowy-przydomowa-oczyszczalnia.html


CODZIENNA PRACA

Po zamontowaniu, przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków napełniana jest czystą wodą do poziomu rury wylotowej. Dmuchawa jest włączona. Podczas pierwszych miesięcy korzystania należy zwrócić uwagę, żeby nie przeciążyć oczyszczalni chemią gospodarczą lub bardzo dużymi ilościami ścieków. Czas potrzebny na pełne oczyszczenie ścieków w przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków może wynosić od 1 do 3 miesięcy.

KONSERWACJA DMUCHAWY

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków muszą być regularnie konserwowane i czyszczone. Należy zacząć od dmuchawy, ponieważ ona decyduje o skuteczności całego procesu oczyszczania ścieków. Żeby upewnić się, że instalacja działa poprawnie, należy okresowo sprawdzać, czy dmuchawa działa normalnie: czy nie wydaje dziwnych dźwięków, wibracji i nie nagrzewa się. Kolejnym ważnym krokiem jest czyszczenie filtrów dmuchawy raz na 3 miesiące. Można to zrobić w następujących krokach:

 1. Odkręcić i wyjąć śrubę z pokrywy.
 2. Zdjąć pokrywę filtra.
 3. Zdmuchnąć kurz. Jeżeli poziom zanieczyszczeń jest duży, należy umyć filtr w neutralnym płynie myjącym.
 4. Opłukać w czystej wodzie i wysuszyć.
 5. Umieścić element filtrujący z powrotem na miejsce.
 6. Zabezpieczyć pokrywę filtra za pomocą śruby.

Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy sprawdzić, czy dmuchawa została odłączona od prądu

ŻEBY PRZYDOMOWA BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DZIAŁAŁA PRAWIDŁOWO, ZABRONIONE JEST: 

 1. Podłączenie basenów, jacuzzi, itp. Duże ilości wody mogą wypłukiwać osad czynny z systemu, a chlor może wpływać na jakość osadu czynnego.
 2. Zaopatrzenie w wodę powierzchniową (burzową). Dla tych ścieków musi być zapewniony oddzielny system usuwania.
 3. Wyrzucanie do toalet odpadów higienicznych takich jak: ręczniki papierowe, podpaski, tampony, waciki, zatyczki do uszu, pieluchy, chusteczki nawilżane, wyroby gumowe (rękawiczki, prezerwatywy) i inne odpady nie ulegające biodegradacji.
 4. Wrzucanie lub wylewanie do toalety, zlewu lub bezpośrednio do miejsca, gdzie może dojść do uszkodzenia oczyszczalni, odpadów, które mogą zatkać rury i zakłócić pracę całego systemu, np. żwirek dla kotów, niedopałki papierosów, chemia ogrodnicza, farby, smary i oleje do filtrów samochodowych, leki medyczne, odpady budowlane, piasek, żwir itp.
 5. Wlewanie dużych ilości oleju spożywczego i tłuszczu z frytkownicy lub patelni. Dopuszczalna ilość tłuszczu to tłuszcz pozostały na talerzach lub innych naczyniach.
 6. Nawet bez użycia urządzenia czyszczącego nie może pozostać pusty! Nienapełnione urządzenie czyszczące może być narażone na działanie zewnętrznych sił gruntu i musi być zawsze napełnione wodą.

W CZASIE GDY OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW JEST UŻYTKOWANA, ZALECA SIĘ:

 1. Ograniczyć stosowanie środków dezynfekcyjnych zawierających chlor lub aktywny tlen. Produkty takie powinny być oznaczone symbolami "środowisko", "czaszka i kości krzyżowe" oraz "zagrożenie dla zdrowia".
 2. Nawet bez użycia urządzenia czyszczącego nie może być ono puste. Nienapełnione urządzenie czyszczące może być narażone na zanieczyszczenia zewnętrzne, dlatego zbiornik należy zawsze napełnić wodą.
 3. Rozłóż pranie równomiernie w ciągu tygodnia.
 4. Nie przekraczać dawek chemii gospodarczej i stosować zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
 5. Używaj tych samych chemii gospodarczej, ponieważ osad czynny lepiej „przetwarza” ten sam rodzaj produktów.
 6. Używaj kosza na śmieci w łazience, aby odpady z produktów higienicznych trafiały do niego, a nie do toalety.
 7. Filtr dmuchawy należy czyścić raz na 3 miesiące, jeśli jest brudny.

Stosowanie się do tych wskazówek może znacznie dłużej utrzymać sprawność sprzętu czyszczącego. Należy pamiętać, że za użytkowanie urządzenia i jego konsekwencje odpowiada operator urządzenia.


URUCHOMIENIE PRZYDOMOWEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Uruchomienie nie jest skomplikwane i można zrobić to samemu. Istnieją dwa sposoby uruchomienia:

I sposób - samoczynny rozruch:

Metoda ta wymaga wzrostu mikroorganizmów - osadu czynnego (bakterii) - w oczyszczalni ścieków, które następnie rozkładają zanieczyszczenia. Podczas instalacji oczyszczalnia musi być napełniona wodą, dmuchawa musi być podłączona do oczyszczalni, a do dmuchawy musi być podłączona energia elektryczna. Włączyć dmuchawę. W urządzeniu powinny pojawić się pęcherzyki powietrza. Rozpoczyna się proces napowietrzania. W pierwszym tygodniu użytkowania doprowadzać ścieki tylko w nagłych przypadkach (toaleta, prysznic). Należy ograniczyć stosowanie chemii gospodarczej przez pierwszy miesiąc użytkowania, używaj pralki lub zmywarki tylko w nagłych przypadkach. Oznacza to, że w pierwszym miesiącu użytkowania oczyszczalnia powinna być wypełniona jak największą ilością naturalnych ścieków. Pełna pojemność może być wykorzystana już w drugim miesiącu użytkowania, bez ograniczania się w gospodarstwie domowym. Cotygodniowe uruchamianie najlepiej przeprowadzać, gdy temperatura powietrza w ciągu dnia nie spada poniżej +10 °C, a w nocy poniżej 0 °C, ponieważ mikroorganizmy trudniej namnażają się i rozkładają w zimnej porze roku.

II sposób - rozruch z pojawieniem się osadu czynnego:

Włączyć dmuchawę i napowietrzać oczyszczalnię ścieków przez jeden dzień. Drugiego dnia do oczyszczalni powinien zostać dodany osad czynny z prawidłowo funkcjonującej oczyszczalni biologicznej. Zalecana zawartość osadu wynosi 5-10 %, a stężenie 4-6 g/l. Należy napowietrzyć urządzenie przez cały następny dzień. Po przeprowadzeniu tej procedury oczyszczalnia może być użytkowana bez dalszych ograniczeń. Ta metoda rozruchu może być dostosowana do każdej pory roku.

Obejrzyj film:  www.youtube.com/watch


JAK ZAMONTOWAĆ PRZYDOMOWĄ BIOLOGICZNĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW?

I ETAP - przygotowanie niezbędnych materiałów:
 1. klej-uszczelniacz (Wurth Bond + Seal itp.);
 2. śruby M4x30 A2 lub DIN7337 M4x35 A2;
 3. wypełnienie: żwir lub piasek – wielkości cząstek 3-20 mm);
 4. Zewnętrzne rury kanalizacyjne z PVC o wymaganej średnicy;
 5. Rury lub węże PCV o wymaganej średnicy do odprowadzania powietrza;
 6. Kabel elektryczny 3 x 1,5 kW, 220 V (jeśli dmuchawa jest zainstalowana na zewnątrz, w pobliżu urządzenia czyszczącego poza centralną wentylacją);
 7. pancerz ochronny na kabel elektryczny (jeśli dmuchawa jest zainstalowana na zewnątrz, w pobliżu urządzenia czyszczącego);
 8. łopaty, koparka łyżkowa;
 9. sprzęt BHP (kamizelki, kaski itp.)
Należy zapewnić dostawę wody na teren budowy. Sprzęt i woda są niezbędne do uzyskania dobrego wyniku pracy.
 
II ETAP - wybór miejsca
 
Miejsce, w którym zazwyczaj instalowana jest oczyszczalnia, musi być wybrane zgodnie z projektem technicznym budynku.
 
III ETAP - kopanie dołu pod przydomową biologiczną oczyszczalnię ścieków
 
Należy zrobić wykop dołu koparką pozostawiając 20-30 cm do planowanej wysokości projektowej, w dalszej części należy wykonywać pracę ręcznie za pomocą łopaty
 IV ETAP - zasypanie dołu
 1. Wykop musi być suchy, jeżeli występuje wysoki poziomu wód gruntowych, należy usunąć wodę jest z dna wykopu za pomocą pompy.
 2. Zasypka, czyli luźny grunt, jest zagęszczany wodą i/lub za pomocą zagęszczarki do gruntu. Zabrania się zasypywania oczyszczalni gliną, odpadami budowlanymi itp.). Ponadto, na tym etapie należy użyć poziomicy.
 3. Na tym etapie urządzenia czyszczące muszą być podłączone do pokrywy. Należy uszczelnić części przydomowej biologicznej oczyszczalni w tym celu stosujemy wodoszczelny klej wysokiej jakości klej-hermetyk (np. Wurth Bond+Seal) oraz śruby ze stali nierdzewnej. Odległość między śrubami powinna wynosić około 15 cm. Tę samą zasadę stosuje się przy mocowaniu elewacji lub pokrywy rewizyjnej do pokrywy instalacji.
 4. Wypełnij pojemnik wodą, a otwór mieszanką doniczkową w równych odstępach co 20-30 cm.
 5. Następnie podłączamy rury kanalizacji zewnętrznej z PVC do złączki wlotowej i wylotowej. Nachylenie przy układaniu rur powinno wynosić 1-2 cm/m. Rury powinny być układane na naturalnym, nienaruszonym gruncie. Podłoże pod rurami: piasek, żwir.
 6. Kończymy zasypywać wykop do wysokości projektowanej. Górną warstwę gleby (20-30 cm) zasypuje się ziemią. Powierzchnia gruntu musi znajdować się 5-10 cm nad powierzchnią gruntu. Następnie należy posiać trawę.
 
 
V ETAP - podłączenie dmuchawy
 
Maksymalna odległość między dmuchawą a przydomową biologiczną oczyszczalnią może wynosić 8 do 10 metrów, dlatego możliwe są dwie techniki podłączenia dmuchawy.
 1. Instalacja dmuchawy w niezamieszkałym pomieszczeniu w domu, gdzie odległość między domem a oczyszczalnią ścieków wynosi do 10 metrów. Nie należy instalować go w obszarach mieszkalnych, ponieważ hałas dmuchawy może być uciążliwy w nocy. Nie należy również instalować w miejscach zapylonych i o wysokiej wilgotności, ponieważ zmniejszony przepływ powietrza spowodowany zanieczyszczonym filtrem może zmniejszyć skuteczność membran i zaworów. Temperatura otoczenia nie może przekraczać +40 ºC. Dmuchawa nie może stykać się ze ścianą lub inną konstrukcją budynku, ponieważ może to powodować zwiększony hałas i wibracje. Rura doprowadzająca powietrze powinna być możliwie najkrótsza i prosta. Pod ziemią przewody doprowadzające powietrze powinny być ułożone z lekkim spadkiem w kierunku miejsca, w którym znajduje się oczyszczalnia ścieków, aby zapobiec kondensacji. Unikać stromych kątów i zakrętów, aby zminimalizować straty ciśnienia powietrza.

 2. Na zewnątrz, w pobliżu oczyszczalni ścieków, gdy odległość między domem a oczyszczalnią przekracza 10 metrów. W tym przypadku dmuchawa musi być chroniona przed opadami atmosferycznymi, dlatego należy użyć specjalnie zaprojektowanej skrzynki wykonanej przez UAB "Feliksnavis". Skrzynka nie może być umieszczona w miejscu, z którego może spływać i gromadzić się woda deszczowa. Podłączyć złącze PE na zewnątrz oczyszczalni do złącza PE na zewnątrz skrzynki. Rury doprowadzające powietrze powinny być zainstalowane z lekkim nachyleniem, aby zapobiec kondensacji wewnątrz rury i zapewnić sprawne działanie oczyszczalni. Należy użyć rury lub węża z PCV lub innego materiału przeznaczonego do instalacji podziemnej. Przewód elektryczny poprowadzić również pod ziemią w pancerzu ochronnym do złącza puszki.

 

Infolinia

tel. +48 733 849 749