tel. +48 733 849 749

[email protected]

al. Jana Pawła 28, 43-100 Tychy

 

 

Dofinansowanie

WSPARCIE UE - Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na budowę biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. Zazwyczaj takie dofinansowania organizowane są przez urzędy gmin, które pozyskują środki na realizacje projektów z Unii Europejskiej, między innymi z Funduszu Spójności. Czasem pozyskują fundusze z innych źródeł własnych lub kredytów.

czytaj więcej

Modernizacja zbiorników RETROFIT

Modernizacja zbiorników na bezzapachowe oczyszczalnie ścieków - w jakich sytuacjach możliwa jest modernizacja?

1. Oczyszczalnia drenażowa

Funkcjonująca od kilku lub kilkunastu lat oczyszczalnia drenażowa przestaje działać poprawnie: dochodzido utraty drożności układu rozsączającego ułożonego w gruncie, co uniemożliwia dalsze korzystania z oczyszczalni. W takiej sytuacji możliwe jest wykorzystanie nowoczesnej technologii BIO EASY FLOW. Dzięki jej zastosowaniu można zmodernizować istniejący zbiornik oczyszczalni do pełnobiologicznej, bezzapachowej oczyszczalni ścieków. Zamiast układu rozsączającego zamontowanego w gruncie, stosuje się nowoczesny system natrysku ścieków oczyszczonych na poletko rozsączające lub na rabaty porośnięte krzewami i roślinami. Ścieki cechuje bardzo wysoka klarowność oraz całkowity brak za-pachów, a substancje odżywcze w nich zawarte sprzyjają rozwojowi roślin.

2. Zbiornik bezodpływowy na ścieki (szambo)

W sytuacji podłączenia budynku do zbiornika bezodpływowego (szamba) użytkownik narażony jest zarówno na częste wywozy ścieków jak i na dyskomfort związany z przepełnieniem zbiornika w najmniej oczekiwanych momentach np. tuż przed weekendem. Jest to związane również z ciągle wzrastającymi kosztami wywozu. W takiej sytuacji jednym z rozwiązań jest modernizacja istniejącego zbiornika na ścieki bytowe do pełnobiologicznej, bezzapachowej oczyszczalni ścieków BIO EASY FLOW. Odprowadzenie oczyszczonych ścieków odbywać się może zarówno do gruntu, jak i na poletko rozsączające lub na rabaty z zielenią.

Zwrot inwestycji w modernizację zbiornika na bezzapa-chową oczyszczalnię ścieków BIO EASY FLOW już po 2-3 latach eksploatacji, a każdego następnego roku zyskujesz około 3000 zł. 

Korzyści z zastosowania technologii BIO EASY FLOW: 

  • Całkowita bezzapachowość procesu oczyszczania
  • Bardzo szybki zwrot nakładów na modernizację zbiornika
  • Rzadki wywóz osadu nadmiernego  raz na kilka latMożliwość wykorzystania oczyszczonych ścieków do podlewania roślin

Zasady działania oczyszczalni BIO EASY FLOW:

Oczyszczalnia pracuje jako sekwencyjny reaktor porcjowy, w którym oczyszczanie zachodzi w wysokoefektywnej technologii osadu czynnego, a  jej praca jest kontrolowana poprzez sterownik mikroprocesorowy umieszczony w   skrzynce technicznej.

Fazy pracy oczyszczalni:

  • naprzemienne napowietrzanie,
  • sedymentacja,
  • odpompowanie oczyszczonych ścieków.

Zestaw do modernizacji składa się z takich elementów jak: dmuchawa, dyfuzory, rozdzielacze, system do poboru ścieków oczyszczonych, pompa i pływaki. Zastosowanie pompy pozwala odprowadzić ścieki oczyszczone w dowolne miejsce na działce bez konieczności wykonywania radykalnych zmian w zagospodarowaniu otoczenia.

Zestawy BIO EASY FLOW posiadają aktualny certyfikat zgodności z PN-EN 12566-3.

TYPOSZEREG

Indeks Model zestawu  
A/0226 Retrofit O 1-6 dedykowany do osadników o pojemności max. 3500 l
A/0246 Retrofit O 1-8 dedykowany do osadników o pojemności max. 4500 l
A/0247 Retrofit O 2-10 dedykowany do osadników o pojemności max. 6000 l
A/0248 Retrofit S 1-8 dedykowany do szamb o pojemności 3500 l – 10000 l
A/0227 Retrofit S 2-10 dedykowany do szamb o pojemności 6000 l – 12000 l
A/0249 Retrofit 2S 2-10 do szamb dwukomorowych o pojemności 10000 – 12000 l
A/0250  Retrofit 3S 2-10 do szamb trzykomorowych o pojemności 10000 l – 12000  l

   

  

 

 

 

 

Infolinia

tel. +48 733 849 749